SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Do sada se 917 radnika prijavilo za korišćenje mera 1.1, 1.2 i 1.3

Što se tiče paketa ekonomskog preporoda, PAK je odgovorna za sprovođenje mera 1.1, 1.2 i 1.3, za koje su se do sada 344 preduzeća prijavila za 917 zaposlenih. Prema statistikama, najveći broj zaposlenih koji su se prijavili je za meru 1,3 podrške zapošljavanju žena, za koju će biti subvencionisana plata do 50% bruto mesečne zarade za 3 meseca, dok će po isteku kvartalnog perioda biti subvencionisani penzijski doprinosi za preostale mesece, u skladu sa kriterijumima i ograničenjima utvrđenim odlukom o primeni mere 1.2 Paketa ekonomskog preporoda Ministarstva finansija, rada i transfera br. 40/2021, od 29. jula 2021. godine.

Dok će za meru 1.1 povratak na posao onih koji su ostali bez posla tokom pandemije postojati subvencija plate do 50% bruto mesečne zarade za 3 meseca (maksimalno do 170 bruto evra), kao i mera 1.2 podrška za formalno zaposlene, penzijski doprinos će se subvencionisati u iznosu od 10% bruto mesečne zarade za najviše 12 meseci, počev od jula 2021. do juna 2022. godine.

Registrovane kompanije i poslodavci imaju pravo da se prijave u skladu sa zakonodavstvom Kosova.

Prijava je otvorena do 15. oktobra 2021. godine u 24:00.

Vodič za podnošenje zahteva za subvenciju prema gore navedenim merama možete pronaći u prozoru u kome se podnosi zahtev, kao i na veb stranici PAK-a www.atk-ks.org na linku Multimediji – priručnici i prezentacije/ Multimedia – Manuale & Prezantime.