Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Komunikatë për media – Aksione shtesë në veprimtaritë e lojërave të fatit

Administrata Tatimore e Kosovës ka bërë rreth 864 vizita te bizneset e lojërave të fatit duke  përfshirë vizitat vëzhguese, përmbushëse dhe të tjera për aktivitetet e subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë e lojërave të fatit, njëkohësisht.

ATK-ja ka njoftuar te  gjitha bizneset e lojërave të fatit se ato biznese të cilat kanë pika në afërsi të objekteve edukativo-arsimore dhe institucioneve kulturore në kohën sa më të shpejt duhet të zhvendosen apo te mbyllen.

Aktiviteti vazhdon dhe deri më tani  ATK-ja ka bërë mbylljen e 11  pikave të cilat ishin në afërsi të këtyre institucioneve në Regjionin e Prishtinës, deri tani refuzuar mbi 30 kërkesa për zgjerim aktiviteti për shkak të largësisë me objektet edukativo-arsimore, të institucioneve historike, fetare dhe të pronës komunale dhe ka marrë masa ndëshkuese te bizneset  duke lëshuar 56 gjoba të cilat nuk iu kanë përmbajtur Ligjit Nr.04/L-080 per lojërat e fatit  dhe njoftimeve të ATK-së.

Administrata Tatimore e Kosovës do te ndërmerr te gjitha veprimet ligjore që të gjithë tatimpaguesit të kenë trajtim të barabartë, ashtu siç parasheh legjislacioni tatimor.