SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK konfiskuje blizu milion evra imovine poreskih obveznika koji imaju poreska dugovanja

Poreska uprava Kosova preduzela je pravne mere protiv poreskih obveznika koji imaju neizmirene poreske obaveze. Od sprovedenih aktivnosti oduzeta je imovina poreskih obveznika, koji nisu odgovorili na zakonske zahteve PAK-a, kao što su izdavanje ličnih karata, podnošenje poreskih založnih prava u katastru, nekretnina, blokada bankovnih računa, blokade u Trezoru i Carini, stavljanje zaloga, zahtev za zadržavanje odgovornog lica na granici, kao i druge radnje predviđene poreskim zakonodavstvom.

Tokom prošle nedelje PAK je sproveo akciju zaplene u saradnji sa kosovskom policijom. Ova akcija je izvedena nad četiri različita entiteta, koja imaju poreske obaveze prema Poreskoj upravi Kosova preko 900.000 evra.

PAK će kontinuirano preduzimati slične radnje, za sve poreske obveznike koji ne ispunjavaju poreske obaveze, u skladu sa Zakonom o poreskoj administraciji i postupcima.

Generalni moto našeg rada je stvaranje okruženja koje snažno podržava dobrovoljno ispunjavanje poreskih obaveza od strane poreskih obveznika, pa podstičemo sve poreske obveznike da svoje poreske obaveze izvrše na vreme, kako ne bi postali predmet akcije prinudne naplate.