SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK sa elektronskim sistemom EDI, na ICT Awards (nagradama) osvojio prvu nagradu “Najbolja javna usluga”

PAK je funkcionalizovao najnoviji poreski elektronski sistem–EDI, koji omogućava deklarisanje/ uplatu svih poreza/ penzionih doprinosa, tretiranje poreskih obrazaca, administraciju EDI aplikacije, korekciju svih poreskih obrazaca, kao i jednostavan  pristup istoriji poreskih obveznika, bilansno stanje, itd.

PAK je odlučan da nastavi sa što većom posvećenosti u realizaciji daljih uspeha u njenoj misiji, prikupljanju prihoda i ostvarivanju planiranih objektiva. Takođe, u nastavku će vršiti napore u povećanju dobrovoljnog ispunjavanja, pružajući profesionalne, transparentne i efektivne usluge za pravedno i jedinstveno sprovođenje poreskih zakona.  “Najbolja javna usluga”