Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK inicira direktnu komunikaciju sa preduzećima

Pandemija COVID-19, pored zdravstvene krize, pogodila je i ekonomski sektor u našoj zemlji, gde smo porastom broja zaraženih povećali mere kontrole od strane Vlade Republike Kosovo, koje su nesumnjivo prouzrokovale velike gubitke u privredni sektor.

Prema proračunima iz podataka Poreske uprave Kosova, od 18. marta do sada imamo pad od 18% poslovnog prometa ili izražen u brojkama preko milijardu evra. Uzimajući u obzir stalne žalbe preduzeća na situaciju stvorenu pandemijom, koja im onemogućava pravovremeno ispunjavanje poreskih obaveza, direktor PAK-a Ilir Murtezaj sa saradnikom, kao i predsednik Privredne komore Kosova Berat Rukiki, je započeo direktnu komunikaciju sa preduzećima.

Danas su posećena tri preduzeća: „Priština Mall“, „Ciao Berto“ i Lesna, sa kojima je razgovarano o problemima koji već dugi niz meseci otežavaju njihovo poslovanje, kao rezultat efekata koji su nastavljajući sa pandemijom. S tim u vezi, direktor Murtezaj je rekao da će PAK pokušati da pruži podršku u zakonskom okviru, tako da se ova ekonomska recesija prevaziđe i preduzeća vrate u normalu, jer je njihova ekonomska održivost od vitalnog značaja. za budžet Republike Kosovo. Dalje je rekao da smo kao institucija pokrenuli ovaj plan komunikacije kako bismo stvorili još jedan odnos sa preduzećima, dotičući se problema i poteškoća koje imaju u primeni poreskog zakonodavstva, kao i uspostavljanja partnerstava u borbi protiv i sprečavanju neformalne ekonomije.

U međuvremenu, predsednik Rukići je rekao da smo ovde da pružimo podršku, ali istovremeno da pogledamo mogućnosti za olakšanje, posebno sada kada se većina kompanija suočava sa izuzetno visokom krizom od pandemije. Radimo na pronalaženju oblika direktne finansijske podrške i važno je sprovesti završnu fazu koja se bavi direktnom podrškom kompanijama sa udelom plata.

S druge strane, danas posećena preduzeća rekla su da ove posete daju nadu koju institucije dele sa svojom pogoršanom ekonomskom situacijom, ističući da je najveća pomoć PAK-a povezana sa šta možemo učiniti da pomognemo novčanom toku kako bi posao mogao da ojača i zadrži radnike dok se oni ne vrate u normalu.

Plan za poslovne posete nastaviće da se sprovodi narednih dana, prema izborima koje je napravila Privredna komora Kosova.