SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK je na prvom mestu u izveštaju OECD -a

Poreska uprava Kosova najbolje je ocenjena u Izveštaju OECD -a u konkurenciji u jugoistočnoj Evropi 2021. godine, u sledećim oblastima: po karakteristikama, funkcijama i organizacijama; u proceni usklađenosti i upravljanju rizikom; nezavisnost i transparentnost; procedure poreske prijave i plaćanja; usluge poreskim obveznicima. Ovaj izveštaj obuhvata šest zemalja jugoistočne Evrope, kao što su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Kosovo, Crna Gora i Srbija.

Izveštaj sveobuhvatno ocenjuje reforme politike u ekonomijama jugoistočne Evrope. Ovaj izveštaj ima za cilj da kreatorima politike jugoistočne Evrope obezbedi višedimenzionalni benčmarking alat, omogućavajući im da uporede performanse sa regionalnim partnerima, kao i sa dobrom praksom OECD -a i osmisle buduće politike zasnovane na bogatim dokazima i političkim preporukama.

Sve u svemu, privrede jugoistočne Evrope uložile su značajne napore u jačanje svojih poreskih uprava, pri čemu je prosečna ocena porasla sa 2,4 u 2018. na 3,3 u 2021. Bilo je značajnih poboljšanja u uslugama poreskih obveznika, poreskoj registraciji i nezavisnosti i transparentnosti. Kosovo je postiglo najveće rezultate u svim oblastima.

PAK je sve efikasniji i nastavlja da objedinjuje prikupljanje poreza i sve ključne funkcije poreske uprave. Dalje, u ovom izveštaju PAK je visoko pohvaljen za sprovođenje funkcije istrage poreskih prevara; nadgledanje procene poreske usklađenosti i upravljanja rizikom, i unapređenje elektronskih usluga u kojima se veliki deo prijavljivanja i plaćanja poreza sada vrši na mreži, putem sofisticirane platforme.