Gara Digjitale

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK danas zvanično pokreće digitalno takmičenje sa studentima za poreze

„Kako poreska prevara utiče na vas, vašu školu i vašu zajednicu“ je tema digitalnog takmičenja sa učenicima javnih i privatnih škola Republike Kosovo, koji moraju biti od šestog (6) do devetog razreda (9).

Prijava za učešće na ovom konkursu počela je danas i biće otvorena do 9. novembra 2021. godine, gde svi zainteresovani studenti mogu da prijave svoje radove na zvaničnom sajtu konkursa https://www.facebook.com/TaxCompetitionKS ili na mejl adresa edu.ta.ks@gmail.com.

Učenici svoje radove mogu predstaviti kroz kreativne video zapise, postere ili različite crteže. Sve kriterijume konkursa možete pronaći na ovom linku /https://www.facebook.com/TaxCompetitionKS/photos/pcb.423276742836733/423276652836742/

PAK u saradnji sa Svetskom bankom i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – Projekat dobrog finansijskog upravljanja, pokrenuli su ovo takmičenje kako bi saznali više o tome kako deca doživljavaju poreze, kako misle da porezi utiču na njihovo blagostanje i slobodno društvo.

 

Gara Digjitale