Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Saopštenje za štampu – Bekaj: Borba protiv neformalne ekonomije i fiskalnog utaja prioritet Vlade Kosova

Stoga, je neophodno da se sprovođenje Nacionalne strategije 2014-2018 zasniva na otvorenoj i snažnoj  saradnji između javnog i privatnog sektora i civilnog društva.

“Vlada takođe zahteva povećanje prihoda za intenziviranje borbe protiv sive ekonomije. Poreska administracija i Carine Kosova su povećale naplate prihoda i sprečavanje neformalne ekonomije, razvijajući svoje mehanizme za procenu rizika, aktivnosti podizanja svesti i jačanje organizacione strukture“, rekao je ministar Beqaj.

Beqaj je istakao da su neformalna ekonomija, pranje novca, finansiranje terorizma i finansijski kriminal na Kosovu međusobno povezani.

“Prema tome da bi se sprečile ove štetne pojave, odlučeno je o sjedinjavanju Vladinih strategija.  Kao rezultat je nastala Zajednička Nacionalne strategija i Akcioni plan 2014-2018. To je učinjeno da se obezbedi efikasna alokacija resursa i produktivne saradnje između relevantnih institucija. S druge strane, nova strategija naglašava značaj saradnje između javnog, privatnog sektora i NVO u borbi protiv sive ekonomije i finansijskog kriminala“, rekao je prvi čovek Ministarstva finansija.

Govoreći o konkretnim slučajevima borbe protiv ove pojave, štetne ne samo za državni budžet, već i za legalnu ekonomiju, ministar Beqaj je istakao da je prosečan godišnji broj finansijskih krivičnih dela zabeležen od strane Kosovske policije, Carina Kosova i Poreske administracije Kosova povećan između 2012 i 2013 godine sa 2184 na 3537 krivičnih dela. To ukazuje na razvoj procesa u otkrivanja i istrazi nacionalnih organa vlasti u pogledu borbe protiv pranja novca i drugih finansijskih ekonomskih krivičnih dela. Godišnji broj kazni koje se odnose na  finansijske zločine se kreće između 1296 -1541 , rekao je ministar Beqaj .

 

Nacionalna strategija 2014-2018 sastoji se od ukupno šest (6) strateških ciljeva. Oni predstavljaju nacionalnu reakciju/odgovor na identifikovane rizike neformalne ekonomije, pranja novca, finansiranja terorizma i finansijskog kriminala.

“Akcioni Plan Nacionalne strategije2014-2018  se sastoji od ukupno 51 pojedinačnih aktivnosti koje treba sprovesti da bi se postigli strateški ciljevi Nacionalne strategije 2014-2018. Oni ističu aktivnosti za podizanje svesti i za sprečavanje neformalne ekonomije i finansijskog kriminala, razvijajući javna i privatna partnerstva”.

Stoga, se Akcioni plan 2014-2018  sastoji od aktivnosti koje imaju za cilj da razviju upravljanje performansom poreske uprave, carina, policije, tužioca i sudova“, rekao je ministar Beqaj .

Christof Stock, Šef odeljenja za saradnju u Kancelariji EU na Kosovu, rekao je, pored predstavljanja postignutih rezultata, ovi izveštaji imaju za zadatak da objave moguće nedostatke u sprovođenju utvrđenih obaveza.

“Svrha ovih izveštaja kao što je ovaj koji vam predstavljamo danas nije samo da označi napredak institucija u određenim oblastima, već i da se prepoznaju nedostaci i da se reaguju sa trenutnim dejstvom. To je ono što Kancelarija EU na Kosovu očekuje od kosovskih institucija, kao rezultat preporuka iz izveštaja.’’