SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Podnošenje koverti sa fiskalnim kuponima

Poreska uprava Kosova obaveštava sve građane koji su dobitnici iz izvlačenja potencijalnih dobitnih brojeva za period TM1 / 2019, jer su još uvek u mogućnosti da dostave svoje koverte sa fiskalnim kuponima za proveru do 16:00 časova.

Izvlačenje potencijalnih dobitnih brojeva direktno se prenosi na RTK-u, gde su izvučena tri potencijalna dobitna broja, kao što je navedeno u Administrativnom uputstvu 01/2017. Broj potencijalnih građana koji su dobitnici u ovom periodu je 2.394.

Napomena: u cilju refundacije sredstava na vaš bankovni račun, molimo sve građane koji su proglašeni pobednicima da provere svoj bankovni račun i da se osiguraju da li su ti računi funkcionalni i mogu biti kreditirana sredstva iz PAK-a, u suprotnom PAK ne preuzima nikakvu odgovornost ako vaš bankovni račun nije funkcionalan ili se ne može kreditirati zbog internih bankarskih politika.

Lista pobednika je dostupna na sajtu na linku: https://www.atk-ks.org/lista-e-fituesve-kuponat-fiskal/

Provera stanja koverte se može obaviti na linku: https://kuponatfiskal.atk-ks.org/AplikimiStatusi