Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – GIZ – EU nastavlja da pomaže PAK-u u jačanju profesionalnih kapaciteta u oblasti transfernih cena

Operativno osoblje iz Odeljenja za velike poreske obveznike Poreske administracije Kosova prisustvuje seminaru koji je organizovao projekat GIZ-EU u vezi sa odredbama o transfernim cenama, kao i raznim pitanjima iz prakse. Pored toga, deo dnevnog reda ovog seminara biće i Procedure i smernice za sprovođenje revizije za transferne cene.

Na otvaranju ovog seminara bili su izvršni direktor PAK-a, g-din Ilir Murtezaj, g-din Boris Petkov, vođa tima, GIZ-International Services, kao i g-đa Theodora Messini, međunarodni ekspert TC, koja je govorila o značaju pitanje transfernih cena, kao jednog od najvećih izazova za poreske organe, zatim tehničko znanje, upravljanje rizicima i tehnike revizije, kao i podizanje profesionalnih kapaciteta poreskih službenika.

Direktor PAK-a g. Murtezaj je rekao da pitanje transfernih cena predstavlja izazov za skoro sve poreske organe u Evropi i svetu, što je izazov koji nas i dalje zaokuplja. Stoga je ovaj seminar izuzetna prilika da se upoznaju sa iskustvima međunarodnih eksperata, kroz projekat Upravljanje javnim finansijama, koji sprovode EU i GIZ. Službenici PAK-a će imati priliku da podignu svoje kapacitete i profesionalni nivo koji se odnosi na ovu oblast. Međutim, tema transfernih cena biće tema koja se tu ne završava, potreba za napredovanjem u ovom segmentu biće neizbežna i u budućnosti.

U međuvremenu, g-din Petkov, vođa tima, GIZ – međunarodne službe, naglašavam da predmetni projekat ima za cilj da Kosovo proširi svoje mogućnosti u bavljenju bilo kojom temom u vezi sa trasfernih cena, iz tog razloga je ranije organizovano više, ali i sada, razni seminari i sastanci koji se fokusiraju na prave informacije o ovoj temi.

S druge strane, ekspert gospođa Mesini je rekla da je jačanje kapaciteta osoblja u ovom pravcu više nego neophodno, tako da ćemo kao osoba koja ima dugogodišnje iskustvo u ovom delu učiniti sve da relevantno osoblje PAK-a steknu stručna znanja u obradi pojedinih tačaka dnevnog reda ovog seminara.

Svrha transfernih cena za PAK je da očuva oporezivu osnovicu za transakcije između kompanija koje se smatraju povezanim licima, a za poreskog obveznika je izbegavanje dvostrukog oporezivanja. Transferne cene dokazuje transakcije koje obavljaju multinacionalne kompanije sa delovima njihovih poslovnih aktivnosti na Kosovu.