Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Zahtevi koji su utvrđeni zakonom za registraciju transakcija i izdavanje fiskalnih kupona u slučaju prodaje roba i usluga

Proces fiskalizacije poreskih obveznika, bez sumnje je jedan od velikih objektiva PAK-a. Vredno je pomena da je ovaj proces neprekidan i da je dosada fiskalizovano više od 20 poreskih obveznika, čiji  opšti promet obuhvata više od 95% opšteg prometa svih poreskih obveznika na Kosovu.

Treba imati u vidu da je proces fiskalizacije poreskih obveznika i procedura licenciranja operatora za trgovanje fiskalnom elektronskom opremom (FEO), dva različita pitanja.

PAK, je zadužen za sprovođenje procesa fiskalizacije, dok: (i) razvoj i sprovođenje procedura testiranja i odobravanja FEO i ostale opreme, uključujući sve modele i vrste FEO, koje će se ovlastiti za korišćenje u Republici Kosovo, (ii) preispitivanje mogućih prodavaca (trgovaca) FEO, da bi se obezbedilo ispunjavanje kriterijuma za licenciranje, i (iii) testiranje modela predložene FEO, da bi se obezbedilo ispunjavanje tehničkih i funkcionalnih specifičnosti, itd. Sve su ovo nadležnosti Komisije za FEO, formirane od strane Ministarstva za finansije, sastavljene od stručnjaka iz fiskalnih i tehničkih oblasti za razvoj procedura za licenciranje ekonomskih operatora i ovlašćene laboratorije Fakulteta za elektronski i kompjuterski inženjering. (Sastav komisije: dva člana iz PAK-a, dva člana iz Ministarstva finansija i jedan nezavisni tehnički specijalist iz akademskog sektora).

PAK, ostaje posvećen realizaciji zadataka i odgovornosti koje proizilaze iz poreskog zakonodavstva. Zakonom predviđen zahtev za registraciju transakcija putem elektronskih uređaja i izdavanje fiskalnih kupona prilikom prodaje robe i usluga, kako ne bi postali predmet kaznenih mera, predviđenih Zakonom o Poreskoj administraciji i procedurama. Ovo poboljšava sposobnost Poreske administracije da osigura da svi poreski obveznici ispunjavaju svoje poreske obaveze i precizno prijavljuju svoje prihode.

Poreska Administracija ima obavezu i dužnost utvrđene zakonom, da obezbedi jednoobraznu primenu zakonskih odredbi za sve poreske obveznike, na isti način u istim situacijama.