Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE – Oduzimanje imovine zbog neplaćanja dugovanja prema ATK/-u

Poreska administracija Kosova vas obaveštava da je u cilju naplate poreskih dugova, preduzela niz aktivnosti za oduzimanje imovine na osnovu zakona br.03/L-222 za Poresku administraciju i procedure člana 34-Mere za oduzimanje imovine, stav 1 citiramo:
”Ukoliko jedno lice koje je obavezno da plati jednu vrstu poreza ili odbija da plati u roku od deset (10) dana nakon dostavljanja jednog obaveštenja za procenu, Generalni direktor ili slużbenik pismeno ovlašćen od Generalnog direktora ima zakonsko pravo da naplati takav iznos (i ostale iznose koji su dovoljni za pokrivanje mera za oduzimanje imovine) sa merom za oduzimanje imovine koja pripada takvom licu (da li u fizičkom vlasništvu poreskog obveznika ili trećeg lica)”
PAK, na osnovu vażećih zakona, poštujući sve procedure, oduzela je pokretnu i nepokretnu imovinu u vidu zamljišta, privrednih objekata i motornih vozila koja prevazilaze iznos od 500.000 evra, za otplatu preostalih dugova.
Ove aktivnosti će se nastaviti i u narednim danima, za sve poreske dużnike koji nisu platitli svoje obaveze, uprkos prethodnim obaveštenjima PAK-a za aktivnosti koje će biti preduzete, ukoliko se ne izvrše sve obaveze propisane pravosnażnim zakonima.
Ohrabrujemo sve poreske obveznike u izvršavanju svojih poreskih obaveza, kako bi se izbegle ovakve aktivnosti od PAK, za za koje je po zakonu dužan da preduzme nakon iscrpljivanja svih drugih mogućnosti naplate potraživanja.