Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Informativna sesija za članove Instituta AAB

U okviru programa stalnog stručnog usavršavanja, 21. juna 2023. godine održana je naredna informativna sesija u saradnji sa AAB institutom za sertifikovane računovođe i revizore, sa temom:

 

  • PORESKI TRETMAN GRAĐEVINSKIH UGOVORA

 

Kroz ovu sednicu, članovima AAB instituta za ovlašćene računovođe i revizore ponuđena su pojašnjenja u vezi sa poreskim obavezama, odnosno načinom prijavljivanja i plaćanja poreza na dodatu vrednost i poreza na dohodak fizičkih lica, odnosno poreza na dobit pravnih lica, za lica koja se bave dugoročnim poslovima. projekata i ugovora.

 

Tačnije, kroz ovaj seminar su data detaljna pojašnjenja o tome kako i kada treba prijaviti i platiti porez, kako za PDV tako i za TAP/TAK, od strane poslodavca, investitora i investitora-zaposlenog.

 

Na ovom seminaru/EVP-u su takođe predstavljeni primeri i vežbe kako bi se omogućilo pravilno razumevanje gore navedene teme.

 

Tokom ovog seminara učesnici su postavljali razna pitanja vezana za prezentovanu temu, kao i druga pitanja u vezi sa poreskim zakonodavstvom. Na sva pitanja učesnika, adekvatne odgovore dao je voditelj seminara.

Predavač ove sesije bio je g. Sami Salihu, zamenik Zamenik Izvršnog direktora u Poreskoj administraciji Kosova.