Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Preuzimanje potvrde za zaposlene putem EDI sistema

Poreska administracija Kosova obaveštava sve poreske obveznike da sistem EDI funkcioniše, ali zbog preopterećenja zahteva za dobijanje potvrde za zaposlene, pojavljuju se smetnje u elektronskom sistemu EDI.

U samo 3 minute u EDI sistemu postoji preko 5000 zahteva, i zbog toga PAK traži vaše razumevanje, jer radimo na povećanju kapaciteta, tako da svako od vas, u realnom vremenu, ima mogućnost da dobije potvrdu o zaposlenima u skladu sa odlukom Ministarstva zdravlja br. 226 / IV / 2020, od ​​14.04.2020 o prevenciji, kontroli i eliminaciji zaraznih bolesti u opštinama Kosova.