Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Slovenia pruza svoje iskustvo Kosovu u spajanju Carine i Poreske administracije

Predstavnicima Ministarstva finansija, među kojima su i Generalni direktor Carina Lulzim Rafuna i v. d. generalnog direktora Poreske administracije Kosova Nahit Sharku,  predstavljeno je od strane njihovih slovenačkih kolega detaljno iskustvo Slovenije u integracionim procesima, pripremi pravne osnove, organizacionim i drugim pitanjima neophodnim za funkcionisanje jedinstvene administracije, i bili su obavešteni o organizaciji i funkcionisanju Finansijske administracije nakon spajanja.