Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Sastanak sa predstavnicima biznisa naftnih derivata

Između ostalog zvaničnici iz Poreske administracije su naglasili da PAK ostaje posvećena realizaciji zadataka i odgovornosti koje proizilaze iz poreskog zakonodavstva, uslovi utvrđeni zakonom za registraciju transakcija putem fiskalne elektronske opreme i izdavanje fiskalnih kupona, prilikom prodaje roba i usluga, na način da ne postanu predmet kaznenih mera, propisanih Zakonom o poreskoj administraciji i procedurama. Ovako se poboljšava sposobnost Poreske administracije da obezbedi da svi poreski obveznici ispunjavaju svoje poreske obaveze i tačno izveštavaju o svojim prihodima.

Poreska administracija ima obavezu i dužnost, uspostavljene zakonom, da obezbedi jednostrano sprovođenje zakonskih odredaba za sve poreske obveznike, na isti način u istim situacijama.