Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Redovni sastanak sa prijateljima PAK-a

G. Haliti je, zahvaljujući se predstavnicima institucija na dosadašnjoj saradnji, izrazio spremnost PAK-a za nastavak saradnje i u budućnosti, u postizanju zajedničkih uspeha. Nakon toga je prikazao postignuti napredak za period januar-septembar 2014:

  • U 2014 godini PAK je nastavio sa realizacijom objektiva prema propisanim strateškim planovima, kao i prema godišnjim planovima na institucionalnom i vladinom nivou.
  • U oblasti poboljšanja usluga za poreske obveznike, PAK je formirao Centre za usluge i edukaciju poreskih obveznika, uključujući i sistem za upravljanje čekanja u redu poreskih obveznika, u svim regionalnim poreskim kancelarijama. Isprva je formiran Centar u Prištini koji danas posećuje u proseku 500 poreskih obveznika. Zatim, je objavljeno tri vrsta brošura, opremanje fiskalnim uređajima, predmet oporezivanja i vođenje dokumentacije po zakonu. Takođe, ove godine je objavljen priručnik „Pitanja i odgovori“ koji sadrži preko 400 pitanja odgovora za zainteresovane strane.
  • U 2014. godini, Call (pozivni) centar je takođe počeo da dobija pozive od poreskih obveznika. Do sada je call centar obavestio poreske obveznike za poreske obaveze koje imaju, za bilo koju nepravilnosti u sistemu u pogledu poreskih prijava i drugih inovacija koje se dešavaju u PAK-u. Dok je sada njegova uloga i realizacija izlaznih poziva. Tokom ove godine je ostvareno 23, 110 poziva poreskih obveznika, a vrednost prihoda ostvarenog od PC je preko 851 hiljada evra.
  • U vezi sa ispunjavanjem poreskih obaveza tokom 2014 u skladu sa Planom za tretiranje rizika za 2014 godinu, PAK je ostvario 42, 493 poseta za ispunjavanje obaveza i 587 kontrola. Kao rezultat poseta za ispunjavanje obaveza, postignuti su sledeći rezultati: izrečeno je 727 kazni za robu bez porekla, identifikovana je roba u vrednosti od 992.3 hiljada evra, identifikovan je dodatni promet u vrednosti od 152.4 mil. evra, dodatni porez od 10.1 mil. evra, postignuto je smanjenje kreditiranja u vrednosti od 7 mil. evra, postignuto je smanjenje gubitaka u vrednosti od 15.5 mil. evra, a broj identifikovanih radnika koji nisu registrovani iznosi 2, 682 radnika. Kao rezultat ostvarenih kontrola postignuti su ovi rezultati: dodatni porez u vrednosti od 4 mil. evra, smanjenje kreditiranja u vrednosti od 5.5 mil. evra i smanjenje gubitaka u vrednosti od 26.8 mil. evra.

U odnosu na buduće planove, Direktor je naglasio da PAK namerava da ostvari projekat zamene informacionog sistema, lansiranjem novog proizvoda iz porodice elektronskih usluga, a to je elektronski račun PDV-a (e-račun) i usvajanje i sprovođenje Strateškog plana 2015-2020.

Sastanak je okončan u duhu međusobne saradnje, i istovremeno naredni sastanak ostaje kao objektiv u proleće naredne godine.