Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Verifikacija dokumentacije robe bez dokumentacije

Tokom ovih kontrola, zahteva se verifikacija porekla robe, na osnovu Člana 19. Administrativnog Uputstva br. 15/2010:

– Jedinstveni carinski dokument, koji dokazuje da je roba prešla granicu i da se izložena carinskih postupaka. U ovim slučajevima važno je da se navede primalac robe,

– Dokument o prevozu/Dostavni list – tokom celog prevoza robe, moraju biti sa pratećim dokumentima, gde su opisivani potrebni podaci,

Poreski obveznici treba da budu u stanju da dokumentuju svu robu od trenutka prijema (bilo kroz uvoz, domaćom kupovinom ili razmenom kao i drugim načinima) dok ne bude prodato ili sistematizovano, uključujući i prateću listu – dokumentaciju prodaje.

Narednih dana bićete obavešteni o rezultatima ovih aktivnosti.

PAK je maksimalno posvećena u borbi protiv neformalne ekonomije i u pružanju fer i jednakog konkurentnog okruženja.