Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Zamenik generalnog direktora PAK-a Ekrem Hysenaj, danas je predstavio izveštaj o radu za 2020. godinu

Rad i aktivnosti PAK-a za 2020. godinu, kao nikada ranije, predstavljeni su drugačije, sve ovo kao efekat pandemije COVID-19, koja je nesumnjivo mnogo toga promenila u planovima i strategijama rada institucije PAK.

Tokom ove konferencije, generalni direktor PAK-a Ekrem Hysenaj rekao je medijima da su rad i aktivnosti PAK-a za 2020. godinu planirani kao i uvek na osnovu strateških dokumenata, koji diktiraju planove rada PAK-a. Međutim, od marta 2020. svi ovi planovi su promenili tok, svevši na minimum redovne aktivnosti i fokusirajući se na maksimum u sprovođenju mera Vlade Republike Kosovo za očuvanje zdravlja svojih građana, kao i podršku preduzećima u različitim oblicima.

„Kao što znate, preduzeća su mnogo pretrpela zbog pandemije, sama činjenica da smo imali pad poslovnog prometa za 1,2 milijarde evra, uticala je i na naplatu prihoda koji u odnosu na prošlu godinu obeležili pad od 5% ili 24 miliona evra manje, dok je ukupan prihod prikupljen za 2020. godinu 467 miliona evra.

Takođe smo imali značajan uticaj na stanje duga, gde smo, ako uzmemo u obzir napredak u tretiranju duga pre, posle reformi koje smo izvršili u prinudnoj naplati, znatno smo smanjili stanje duga, ali teškoće stvorenih u preduzećima od pandemije, dovele su do ponovnog rasta zaliha duga. Uprkos tome, PAK je u prvoj fazi pandemije uspostavila mehanizme koji su pomogli poreskim obveznicima u reprogramu duga, gde je broj poreskih obveznika koji su sa PAK-om sklopili ugovor o reprogramiranju duga 1.556 „u vrednosti od 75,6 miliona evra“, rekao je između ostalog direktor Hysenaj. Takođe je istakao da je vrednost naplaćenog duga za godinu koja je iza nas, bila 94,0 mil. evra.

Između mnogih drugih i od interesa je bila prezentacija sektora koji su prema podacima PAK-a najviše pogođeni ovom pandemijom. Direktor PAK-a podvlači da je sektor zabave i rekreacije smanjen za 66,0%, zatim sektor nekretnina, sa smanjenjem od 27,9%, sektor smeštaja i usluga prehrane, sa 37,9% itd.

Na kraju konferencije, direktor Hysenaj je rekao da će PAK i njeno osoblje raditi maksimalno na poboljšanju situacije stvorene okolnostima pandemije. Takođe je pozvao preduzeća da budu deo zajedničke misije u obnavljanju normalnosti ekonomije zemlje, sa posebnim naglaskom na poresku normalnost.