Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Periudha TM3/2017(Korrik,Gusht,Shtator)
Shkarko listën e fituesve Lista e fituesve – Periudha TM3/2017
Data e tërheqjës së Numrave Potencial Fitues 03.11.2017
Data publikimit të listës në web 04.11.2017
Numrat Potencial Fitues (NPF) 78 95 27
Numri i qytetarëve fitues 566 fitues 478 fitues 538 fitues
Afati për dorëzimin e plikos Nga 06 Nëntor – deri 10 Nëntor 2017
Pages:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11