Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Periudha TM2/2017(Prill,Maj,Qershor)
Shkarko listën e fituesve Lista e fituesve – Periudha TM2/2017
Data e tërheqjës së Numrave Potencial Fitues 02.08.2017
Data publikimit të listës në web 03.08.2017
Numrat Potencial Fitues (NPF) 183 166 175
Numri i qytetarëve fitues 512 fitues 534 fitues 548 fitues
Afati për dorëzimin e plikos Nga 04 Gusht –  deri 10 Gusht 2017

 

Pages:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11