Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Periudha TM1/2019(Janar,Shkurt,Mars)
Shkarko listën e fituesve Lista e fituesve – Periudha TM1/2019
Data e tërheqjës së Numrave Potencial Fitues 09.05.2019
Data publikimit të listës në web 10.05.2019
Numrat Potencial Fitues (NPF) 31 61 37
Numri i qytetarëve fitues 1233 fitues 82 fitues 1079 fitues
Afati për dorëzimin e plikos Nga 13 Maj – deri 17 Maj 2019
Pages:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11