Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Periudha TM3/2018(Korrik,Gusht,Shtator)
Shkarko listën e fituesve Lista e fituesve – Periudha TM3/2018
Data e tërheqjës së Numrave Potencial Fitues 08.11.2018
Data publikimit të listës në web 09.11.2018
Numrat Potencial Fitues (NPF) 87 14 7
Numri i qytetarëve fitues 61 fitues 883 fitues 851 fitues
Afati për dorëzimin e plikos Nga 12 Nëntor – deri 16 Nëntor 2018
Pages:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11