Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Periudha TM2/2018(Prill,Maj,Qershor)
Shkarko listën e fituesve Lista e fituesve – Periudha TM2/2018
Data e tërheqjës së Numrave Potencial Fitues 09.08.2018
Data publikimit të listës në web 10.08.2018
Numrat Potencial Fitues (NPF) 80 31 91 59
Numri i qytetarëve fitues 98 fitues 854 fitues 39 fitues 549 fitues
Afati për dorëzimin e plikos Nga 13 Gusht – deri 17 Gusht 2018
Pages:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11