Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Periudha TM1/2018(Janar,Shkurt,Mars)
Shkarko listën e fituesve Lista e fituesve – Periudha TM1/2018
Data e tërheqjës së Numrave Potencial Fitues 10.05.2018
Data publikimit të listës në web 11.05.2018
Numrat Potencial Fitues (NPF) 29 19 51
Numri i qytetarëve fitues 912 fitues 908 fitues 698 fitues
Afati për dorëzimin e plikos Nga 14 Maj – deri 18 Maj 2018
Pages:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11