Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obavestenje za poreske obveznike – Omogucava se nadoknada za samozaposlene, isplacene plate i zakupe

Poreska administracija Kosova obaveštava vas da je razvila EDI elektronski sistem koji omogućava podnošenje zahteva za korišćenje hitnog fiskalnog paketa, kao što su:

  • Samozaposleni,
  • Poslodavci koji su isplatili plate radnika za period mart / 2020 i
  • Zakupci (najmoprimaoci) znajmljivaci koji su plaćali svoje zakupe.

Samozaposleni će se moći prijaviti putem prijave i istog obrasca prema uputstvima predstavljenim u Uputstvima za nadoknadu zaposlenih, koja se sada nalazi ažuriran i objavljen na veb stranici PAK-a. Da bi samozaposleni imao koristi od fiskalnog paketa za hitne slučajeve, isti spisak mora biti identifikovan u Excelu, tj. u Excelovoj datoteci za zaposlene. Na ovom spisku samozaposlena osoba mora biti identifikovana u statusu „A“, a dokaz vrednosti 170 €. Treba imati na umu da su samozaposleni pre prijave za ovu meru morali da se prijave za period TM1 2020.

Poslodavci koji su isplatili punu mesečnu platu zaposlenog u periodu mart / 2020. imaju pravo na nadoknadu iznosa namenjenog tom radniku, na osnovu mera 3a, 8 i 14. Da bi poslodavac izvršio naknadu mora pružiti dokaze da su isplate plata zaista izvršene unapred. Vrste dokaza koje treba predstaviti i mesto učitavanja dokaza objašnjavaju se na stranici 10 Uputstva za kompenzaciju plata. Takođe, treba imati na umu da kada se zahtev podnese, u polju gde opravdavate uticaj vladinih odluka na vaše poslovanje, na vrhu napišite „NADOKNADA ZA POSLODAVCA“.

Zakupci lokala koji su platili najam imaju pravo na nadoknadu iznosa namenjenog najamodavcu, na osnovu mere 3b. Da bi se nadoknadio, zakupac (najmoprimac) mora da dostavi dokaze da je zakup zapravo plaćen unapred. Vrste dokaza koje treba predstaviti i mesto ucitavanja dokaza objasnjeni su na stranici 10 Uputstva za kompenzaciju zakupa. Takođe, treba imati na umu da kada se zahtev podnese, u polju gde opravdavate uticaj odluka Vlade na vaše poslovanje, na vrhu napišite „NADOKNADA ZA ZAKUPCA“.

Smernice za nadoknadu zarada i naknadu za zakup mogu se naći na veb lokaciji PAK-a www.atk-ks.org na linku Multimedija – priručnik i prezentacija:

UPUTSTVO ZA NADOKNADU PLATA RADNIKA

UPUTSTVO ZA NADOKNADU ZAKUPA

PAK, uvek spreman da pruža usluge poreskim obveznicima!

Poreska administracija Kosova