Uvaženi predstavnici finansijskih institucija,

Sve finansijske institucije koje su dužne da prijavljuju po osnovu Zakona br. 05 / L-013 o ratifikaciji sporazuma između Vlade Republike Kosovo i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u cilju poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATCA propisa, ukratko FATCA sporazuma, podsećamo vas da prijavite za kalendarsku 2018. do 30. septembra 2019.

Prema članu 1 (g) FATCA sporazuma, sve finansijske institucije koje su klasifikovane kao:

– Skrbnička ustanova

– Depozitarna institucija

– Investicioni subjekti i

– Specifikovana poreska preduzeća

Kao i one koje vode račune koji se prijavljuju u SAD..

Takođe, svesni smo da je ove godina već započela automatsko izveštavanje kroz aplikaciju koju obezbeđuje Poreska uprava Kosova, kojim je udaljeno manuelno prijavljivanje izveštavanje i tako se omogućilo umanjivanje grešaka u ovom prijavljivanju.

Poreska uprava Kosova