.

Obaveštenje za poreske obveznike

Poštovani poreski obveznici,

Poreska uprava Kosova vas obaveštava da vam na osnovu Naredbe Ministarstva ekonomije, rada, trgovine, industrije, preduzetništva i strateških investicija (MEPTINIS) od 23. marta 2020. šalje e-mailom obrazac potvrde za slobodno kretanje biznisa koja su registrovana po NACE CODE, navedeni u spomenutoj naredbi.

Obrazac „Potvrda o slobodnom kretanju“ može se preuzeti na ovom linku/ vezi,  koji se zatim mora  popuniti podacima potrebnim za firmu / entitet i za svakog zaposlenog za koga je potrebno slobodno kretanje  sa ograničenim rasporedom u situaciji vanrednog stanja  za javno zdravlje.

Osim toga, PAK je na svojoj zvaničnoj veb stranici objavio listu poreskih obveznika koji su deo ovog naredbe:

Spisak preduzeća