Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje za poreske obveznike

Poštovani poreski obveznici,

Poreska uprava Kosova vas obaveštava da vam na osnovu Naredbe Ministarstva ekonomije, rada, trgovine, industrije, preduzetništva i strateških investicija (MEPTINIS) od 23. marta 2020. šalje e-mailom obrazac potvrde za slobodno kretanje biznisa koja su registrovana po NACE CODE, navedeni u spomenutoj naredbi.

Obrazac „Potvrda o slobodnom kretanju“ može se preuzeti na ovom linku/ vezi,  koji se zatim mora  popuniti podacima potrebnim za firmu / entitet i za svakog zaposlenog za koga je potrebno slobodno kretanje  sa ograničenim rasporedom u situaciji vanrednog stanja  za javno zdravlje.

Osim toga, PAK je na svojoj zvaničnoj veb stranici objavio listu poreskih obveznika koji su deo ovog naredbe:

Spisak preduzeća