Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje za poreske obveznike – Online aplikacija za zahtev za sporazum o plaćanju poreskih obaveza na rate

Poreska administracija Kosova stalno pokušava da obezbedi što više olakšica za poreske obveznike. Stoga, da bi poreski obveznici što lakše izvršili poreske obaveze, PAK je u elektronski sistem EDI dodao novu uslugu, koja ima veze sa zahtevom za sporazum o plaćanju na rate poreskih obaveza.

Putem ovog zahteva, poreski obveznici mogu zatražiti sklapanje sporazuma o izmirenju nepodmirenog poreskog duga.

PAK poziva poreske obveznike da iskoriste ovu priliku, kako bi izbegli fizički kontakt i doprineli prevenciji COVID-a 19.

Spomenuti zahtev nalazi se u meniju-Usluge-zahtev za sporazum za uplatu.