Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA PORESKOG OBVEZNIKA – PAK, donosiJavno odluke 01/2015 INDIREKTNE METODE KONTROLE

Izbor indirektne metode koja treba da se koristi kada se vrše napori za utvrđivanje tačnih prihoda poreskog obveznika zavisiće od prirode biznisa, posebnih faktora i okolnosti slučaja.

PAK, ohrabruje sve poreske obveznike da na tačan način odgovore na svoje poreske obaveze, u suprotnom, PAK će biti dužna da preduzme kaznene mere prema zakonodavstvu PAK-a.

Javno tumačenje odluke, za poresko tretiranje Indirektnih metoda kontrole (IMK), možete naći na veb stranici PAK-a  www.atk-ks.org na veznici Publikacije – Javna tumačenja (Shpjegimet Publike).

 Poreska administracija Kosova