Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK objavljuje brošuru “KARTICA PORESKOG OBVEZNIKA”

Poreska administracija Kosova, u cilju informisanja svih poreskih obveznika o njihovim pravima i obavezama, objavila je brošuru „Kartica Poreskog Obveznika“.

Kartica poreskog obveznika je pripremljena u obliku jednostavnog, sveobuhvatnog i razjašnjenog vodiča, za izgradnju zdravih odnosa između Poreske administracije Kosova i poreskih obveznika, zasnovanih na poverenju i međusobnom poštovanju.

 

Kroz ove odnose, stremi se ka povećanju dobrovoljnog ispunjavanja obaveza, tretirajući sve poreske obveznike jednako i bez predrasuda, razjašnjavajući stvari što je više moguće, kako bi PAK  bio transparentan i odgovoran odnosima sa poreskim obveznikom, kao i u pružanju usluga na delotvoran i efikasan način.

 

Kartica poreskog obveznika je vodič u kome su predstavljena prava i obaveze poreskog obveznika. Stoga nam je cilj da predstavimo prava i obaveze poreskih obveznika, kako bi poreski obveznici imali poverenja u pravičnost i nepristrasnost poreskog sistema, ali i svesni implikacija nepoštovanja poreskih obaveza.

 

Kartica poreskog obveznika je podržana od strane USAID Programa za ekonomsko upravljanje na Kosovu!

 

Brošura „Kartica poreskog obveznika“ dostupna je poreskim obveznicima na sajtu PAK-a www.atk-ks.org pod linkom „Leci i brošure“, a svako lice će uskoro moći da ima istu u fizičkom obliku.

 

Poreska Administracija Kosova