Obaveštenje za poreske obveznike – PAK objavljuje alatku „Verifikacija subvencije iz paketa ekonomskog preporoda“

Poreska administracija Kosova stalno pokušava da obezbedi veće olakšice za poreske obveznike. Od 6. avgusta 2021. takođe nudi novu elektronsku uslugu za poreske obveznike, za koje je objavio alatku „Verifikacija subvencija iz paketa ekonomskog preporoda“.

Ova alatka služi za proveru osoba koje ispunjavaju uslove za subvenciju iz mere 1.1 Paketa ekonomskog preporoda, odnosno povratak na posao osoba koje su izgubile posao tokom pandemije „Covid 19“.

Svaki poslodavac, pre nego što se prijavi za subvenciju iz Mere 1.1 Paketa ekonomskog preporoda, kao i svaka druga osoba mogu da provere da li osoba može imati koristi od ove mere ili ne. Kontrola se može vršiti putem ličnog broja zaposlenog.

U slučajevima kada lice ispunjava kriterijume za subvenciju, odnosno kada je bilo zaposleno i prijavljeno u poreske svrhe u Poreskoj upravi Kosova u periodu decembar / 2019. – februar / 2020 (bez prekida), a isto nije zaposleno i prijavljeno za period april / 2021 – jun / 2021 (bez prekida), sistem generiše Ime i Prezime osobe, što znači da se ta osoba kvalifikuje za subvenciju iz Mere 1.1 Paketa ekonomskog preporoda.

U slučajevima kada lice ne ispunjava kriterijume za subvenciju, sistem obaveštava poreskog obveznika o tome

„Ova osoba ne ispunjava uslove za subvenciju iz Mere 1.1 Paketa za ekonomski preporod“

Alatka „Verifikacija subvencija iz paketa ekonomskog preporoda“ dostupna je poreskim obveznicima na veb stranici PAK -a www.atk-ks.org – na linku Elektronske usluge.

 PAK ispunjava obećanje o stalnoj brizi o poreskim obveznicima!

  Poreska administracija Kosova