Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje za poreske obveznike – Potvrda za zaposlene, preuzima se putem EDI elektronskog sistema

Pozivajući se na odluku Ministarstva zdravlja br. 226 / IV / 2020, od ​​14.04.2020 o sprečavanju, kontroli i otklanjanju zaraznih bolesti u opštinama Kosova, Poreska administracija Kosova, obaveštava vas da sva preduzeća, za čije zaposlene treba da imaju dozvolu za kretanje (samo u okviru izvršavanje zadataka) prema kodeksima koje dozvoljava Ministarstvo ekonomije, rada, trgovine, industrije, preduzetništva i strateških investicija (MEPTINIS), putem elektronskog sistema EDI može se dobiti „Potvrda o zaposlenima“.

Izdavanje „potvrde za zaposlene“, putem elektronskog sistema EDI biće omogućeno samo kompanijama registrovanim u Agenciji za registraciju preduzeća na Kosovu (KARB) i kojima je dozvoljen kod primarne ili sekundarne delatnosti u skladu sa MEPTINIS .

Dokument „potvrda o zaposlenima“ može se preuzeti preko elektronskog sistema EDI, na linku “Shërbimet” („Usluge“), podlink “Certifikatë e të punësuarit“ („potvrda za zaposlene“). Ovaj dokument se mora preuzeti za svakog zaposlenog koji je potreban za obavljanje poslova.

Preuzeti dokument mora nakon toga biti zapečaćen i potpisan i kao takav, zajedno sa ličnom kartom i službenom legitimacijom (karta identifikacije) (ako postoji), služiće kao dozvola za kretanje i to samo u okviru obavljanja radnih zadataka.  Dakle, ovaj dokument se za druge potrebe ne može koristiti.

Nadalje, PAK je na službenoj veb stranici objavio listu kodova koje MEPTINIS dopušta.

Lista dozvoljenih kodova

 

Administrata Tatimore e Kosovës