Obaveštenje poreskim obveznicima – Prijavite tačno porez!

Poreska uprava Kosova podseća sva lica koja se bave poslovnim aktivnostima, da su u skladu sa poreskim zakonodavstvom dužna da prijave poreze i doprinose za penzije na realan način.

Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na sledeće kategorije: Poddeklaranti za plate zaposlenih, poddeklaranti u srednjem i velikom preduzeću, poddeklaranti u mikro i malim preduzećima, kako bi se identifikovale one firme koje pod deklarišu svoj prihod.

Neke od sledećih aktivnosti ne sprovode ovu obavezu, stoga je PAK pozvana da prijavi ili ispravi svoje prijave što je pre moguće i ispuni sve poreske obaveze predviđene poreskim zakonodavstvom:

  • Identifikacija preduzeća koja prijavljuju niže plate radnika;
  • Identifikacija i postupanje sa preduzećima koja manje prijavljuju, posebno za određene aktivnosti, kao što su: trgovina, usluge, građevinarstvo i proizvodnja;
  • Identifikacija i tretman preduzeća koja vrše manju prijavu prometa kako bi trajno ostala u fiksnoj kvoti od 37,5 € svaka 3 meseca;
  • Identifikovanje i postupanje sa preduzećima koja manju prijavu prometa kako bi trajno ostali ispod praga PDV-a, posebno preduzeća u delatnostima kao što su: trgovina, profesionalne usluge, umetnost zabave, proizvodnja, transport itd .;
  • Identifikacija preduzeća koja posluju sa gubitkom, kao i preduzeća koja prijavljuju sa nulom;
  • Identifikacija preduzeća koja prikazuju zalihe bez prava na priznavanje PDV-a, dok s druge strane odbijaju PDV pri kupovini;
  • Identifikacija preduzeća koja uvoze ili trguju akciznom robom, koja netačnom dokumentacijom, odnosno manjom cenom prodajnih cena, izbegavaju poreske obaveze;
  • Identifikacija preduzeća koja se bave prodajom tekstila i odeće, koja vode netačnu dokumentaciju kako bi se izbegle poreske obaveze, itd .;
  • Identifikovanje i tretiranje osoba koje ne prijavljuju različite dohotke koje mogu imati, bilo iz inostranstva, od kapitalnih prihoda ili drugih prihoda.

PAK podstiče sve gore navedene kategorije da pravilno odgovore na poreske obaveze, u suprotnom PAK će biti obavezna da preduzme kaznene mere prema poreskom zakonodavstvu.

Ispunjavanjem svojih poreskih obaveza, direktno ćete doprineti finansiranju državnih programa, kao što su: pružanje javnih usluga, obrazovanje sa visokim standardima, zdravstvena i socijalna zaštita, pravna zaštita i sigurnost, kao i opšta infrastruktura za bolju socijalnu zaštitu ekonomski i socijalni.

 

Plati porez, osnaži državu!

 Poreska administracija Kosova