Obaveštenje za poreske obveznike – „Zaposleni se može prijaviti za subvenciju plate“

Na osnovu odluke Vlade Republike Kosovo br. 13/19, od 14.07.2021. godine, u vezi sa Paketom ekonomskog oporavka, kao i Odlukama ministra Ministarstva finansija, rada i transfera, odnosno Odlukama o subvencionisanju prema merama: 1.1 – Povratak na posao koji su izgubili posao tokom pandemije; 1.2 – Podrška za formalno zaposlene, i 1.3 – Podrška za zapošljavanje žena, Poreska administracija Kosova, razvila je aplikaciju i sada zaposleni mogu da podnesu svoje prijave kako bi imali koristi od ovih mera.

Mogu se prijaviti svi novi zaposleni koji su prijavljeni Poreskoj administraciji  Kosova za periode od jula / 2021. godine nadalje.

Prijava se vrši putem Prijave objavljene na veb stranici PAK-a www.atk-ks.org.

Dakle, preko veb stranice PAK -a, zaposleni imaju priliku da se prijave da bi iskoristili mere Paketa ekonomskog preporoda, kao što su:

Mera 1.1 – Povratak na posao onih koji su izgubili posao tokom pandemije – Podrška za tri (3) meseca od sto evra (100 €);

Mera 1.2 – Podrška za formalno zaposlene – Podrška za tri (3) meseca od pedeset evra (50 €);

Mera 1.3 – Podrška za zapošljavanje žena – Podrška za tri (3) meseca od pedeset evra (50 €);

Prijava je otvorena od danas do 15. oktobra 2021. u 24:00.

Aplikacija „Paket ekonomskog preporoda – Zahtev za subvenciju plate“ dostupna je poreskim obveznicima, odnosno zaposlenima na veb stranici PAK -a www.atk-ks.org – na linku Elektronske usluge.

PAK, uvek spremna da pruži usluge poreskim obveznicima!

Poreska administracija Kosova