Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje za poreske obveznike – Privremeno su oslobođeni plaćanja PDV-a, uvoznici pšenice i brašna

U svrhu sprovođenja Odluke br. 01/07 i 01/09 Vlade Republike Kosovo, i Odluke ministra finansija i transfera br. 28/2020 od 23.03.2020, da se preduzmu dodatne mere nakon potvrđivanja pozitivnih slučajeva virusa Corona – COVID 19, Poreska uprava Kosova obaveštava vas da je sav uvoz pšenice i brašna privremeno oslobođen plaćanja PDV-a, za proizvodnju hleba i pekarskih proizvoda.

Sva proizvodna preduzeća i njihovi ugovornici oslobođeni su od PDV-a na uvoz pšenice i brašna koja se koriste za proizvodnju hleba i hlebnih proizvoda, bez potrebe za posebnim zahtevom za oslobađanje od PDV-a u Poreskoj administraciji Kosova.

Dakle, uprkos činjenici da uvoz pšenice i brašna koji se koristi za proizvodnju hleba i peciva vrši sam proizvođač ili njegov izvođač u ime proizvođača, on je oslobođen PDV-a na uvoz bez potrebe za posebnim zahtevom za oslobađanje od PDV-a u Poreskoj administraciji Kosova.

 

Poreska uprava Kosova