Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje za obveznike – Omogućava se ispravljanje greške tokom aplikacije za sticanje koristili iz hitnog fiskalnog paketa

Poštovani poreski obveznici,

Zajednička komisija PAK i MEPTINIS, ovlašćena Odlukom br. 32/2020, Ministar finansija i transfera od 15.04.2020 godine, razmatra zahteve poreskih obveznika koji su podneli zahtev za korišćenje hitnog fiskalnog paketa. U ovom slučaju, ova Komisija vas obaveštava da sada možete da pošaljete zahteve za ispravke, ukoliko ste primetili da vam se tokom prijave za sticanje koristi od neke od mera 3a, 3b, 7, 8 i 14 Hitnog fiskalnog paketa, nenamerno potkrala bilo kakva greška.

Zahteve za eventualne korekcije možete poslati najkasnije do 20. maja 2020. na e-mail adresu: PakoEmergjenteFiskale@atk-ks.org

Na ovoj adresi morate jasno objasniti razlog za promenu i zahtev za promenu / dopunu.

Za Vašu pažnju: Ovo je jedina službena adresa sa koje će Komisija pregledati zahteve, a odnosi se na ispravke, dok svako adresiranje zahteva na bilo koju drugu alternativnu adresu Komisija neće razmatrati. i automatski će se smatrati nevažećim.

Takođe, svaka e-pošta poslata na ovu adresu, koja nije povezana sa ispravkama grešaka radi korišćenja fiskalnog paketa za hitne slučajeve, smatra se nevažećom.

Preporučujemo vam da sve zahteve za ispravku pošaljete što je pre moguće kako se ne bi predmet sa bilo kojom eventualnom greškom prosledio u trezoru za prenos sredstava, a u tom slučaju ih je nemoguće ispraviti.

 

S poštovanjem,

Napisala: KOMISIJA