Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje poreskim obveznicima – Doplata za radnike prehrambenih radnji, pekara i apoteka

Poreska administracija Kosova obaveštava vas da je razvila elektronski sistem EDI koji omogućava podnošenje zahteva za korišćenje hitnog fiskalnog paketa za zaposlene u prehrambenim prodavnicama, pekarama i apotekama, koji su bili u direktnom kontaktu sa kupcima na radnom mestu..

Prema Operativnom planu za fiskalni paket za hitne slučajeve, osobe koje će imati koristi u skladu sa Merom 7, svoje zahteve će poslati putem elektronskog sistema EDI, najkasnije do 15. maja 2020. godine.

Za korisnike Mere 7, poslodavci, putem EDI elektronskog sistema, moraju ispuniti obrazac“Kërkesë për shtesë të punëtorëve të ekspozuar ndaj rrezikut” („Zahtev za doplatu za radnike izložene riziku“) i priložiti listu zaposlenih, koju je dizajnirao PAK. Obrazac se može naći u sistemu EDI, u meniju (Usluge – Zahtev za radnike izložene riziku) dok se lista, koja mora biti popunjena podacima o zaposlenima, može preuzeti na istom linku, i to pomoću dugmeta “Shkarko mostrën”, (Preuzmi model”).

Prema operativnom planu fiskalnog paketa za hitne slučajeve, tj. Mera 7, tačka 2.1, neće svi radnici u prodavnicama, pekarama i apotekama imati koristi od ovog dodatka, jer je ograničen pod uslovom da radnik ima direktan kontakt sa potrošačem na poslu.

Stoga, da bi se iskoristio od ove mere, poslodavac mora izjaviti da je posao aktivan u periodu mart – april 2020. godine i da obavlja poslovne aktivnosti, kao što su: trgovina prehrambenih namirnicama i / ili pekara i / ili apoteka. Mora se takođe napomenuti da su radnici na deklarisanoj listi u direktnom kontaktu sa potrošačem tokom obavljanja aktivnosti na svom radnom mestu.

Uputstvo za kompenzaciju dodataka radnika izloženih riziku možete naći na veb lokaciji PAK-a www.atk-ks.org  na linku Multimediji – Priručnici i prezentacije.

 

PAK, uvek spreman da pruža usluge poreskim obveznicima!

Poreska administracija Kosova