Obaveštenje za poreske obveznike – Platite osnovni porez i kamate, i biće vam ukinute kazne!

U cilju sprovođenja Odluke br. 04/60 Vlade Republike Kosovo, od 27.01.2021, kako bi se olakšalo vršenje ekonomske aktivnosti svih poreskih obveznika, kao rezultat teške ekonomske situacije stvorene pandemijom COVID-19, Poreska administracija Kosova, ponovo informiše sve poreske obveznike da mogu imati koristi od ukidanja kazni ako izvrše punu uplatu osnovnog poreza (glavnice) i kamata.

Sva fizička i pravna lica koja imaju neplaćene poreske obaveze prema PAK-u, za sve periode i vrste poreza / doprinosa, mogu imati koristi od brisnaja kazni, pod uslovom da ista izvrše punu uplatu osnovnog poreza (glavnice) i kamata do 30  juna 2021.

Dakle, ukidanje kazni vrši se za sve poreske obveznike, ako:

  • Poreski obveznici plaćaju paušalno osnovni porez (glavnicu) i kamate;
  • Poreski obveznici sklapaju ugovore sa PAK-om za plaćanje na rate;
  • Poreski obveznici se dogovaraju sa PAK-om i plaćaju osnovni porez (glavnicu) i kamate.

Samo će poreski obveznici koji iskoriste ovu priliku i ispune traženu obavezu u zakonskom roku do 30. juna 2021. godine imati koristi od brisanja kazni.

Svi poreski obveznici koji plaćaju osnovni porez (glavnicu) i kamate, kako bi imali koristi od brisanja kazni, dužni su da posete nadležnu Kancelariju poreske službe ili Odeljenje za upravljanje naplatom dugova i popune dokument „Prijava za učešće u programu za brisanje kazni“.

Poreska administracija Kosova