𝐍𝐣𝐨𝐟𝐭𝐢𝐦 𝐩𝐞̈𝐫 𝐭𝐚𝐭𝐢𝐦𝐩𝐚𝐠𝐮𝐞𝐬 - 𝐏𝐚𝐣𝐢𝐬𝐮 𝐦𝐞 𝐏𝐄𝐅/𝐒𝐅 𝐝𝐡𝐞 𝐥𝐞̈𝐬𝐡𝐨 𝐊𝐮𝐩𝐨𝐧𝐞̈ 𝐅𝐢𝐬𝐤𝐚𝐥!

Obaveštenje za poreske obveznike – Opremite se FED / SF i izdajte fiskalne kupone!

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja se bave poslovnim aktivnostima, da prema poreskom zakonodavstvu gde nije potrebno izdati poresku fakturu, moraju biti opremljeni elektronskom fiskalnom opremom (FEO), odnosno fiskalnim sistemom i izdavati fiskalne kupone.

Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na poreske obveznike kojI:

  • treba su da su fiskalizovani, a nemaju FEO / FS;
  • su opremljeni sa FEO / FSF, ali ne izdaju fiskalne kupone;
  • Izdaju i nefiskalne kupone i koriste nefiskalne uređaje.

Neke od aktivnosti, poput trgovine, proizvodnje, usluga, zdravstva, hotela, obrazovanja, transporta, umetničko-zabavne, itd. ne poštuju ovu obavezu, stoga ih poziva da se opreme FEO / FS i da izdaju fiskalne kupone.

PAK podstiče sve gore navedene kategorije da pravilno odgovore na zakonske zahteve, u suprotnom će se primeniti administrativne kazne, kako je definisano poreskim zakonodavstvom.

Ispunjavanjem svojih poreskih obaveza, direktno ćete doprineti finansiranju državnih programa kao što su: pružanje javnih usluga, obrazovanje sa visokim standardima, zdravstvena i socijalna zaštita, pravna zaštita i sigurnost, kao i opšta infrastruktura za bolju ekonomsku i socijalnu dobrobit.

Stvorite opšte blagostanje, uzmite fiskalni kupon!

 Poreska administracija uprava Kosova