Obaveštenje za poreske obveznike – Iskoristite mere poslovne podrške!

Na osnovu odluke Vlade Republike Kosovo br. 08/08, od 21.04.2021, u vezi sa subvencionisanjem preduzeća (preduzeća), odnosno subvencionisanjem zarada zaposlenih i / ili subvencionisanjem plaćanja kirije za preduzeća koja su pretrpela značajna smanjenja prihoda usled ograničenja odlučenih prema Odluci ne. 01/05, od 05.04.2021, Vlade Republike Kosovo, Poreske uprave Kosova, razvila je aplikaciju i sada poslodavci i zakupci prostora mogu da podnesu svoje zahteve da bi imali koristi od ovih mera.

Poslodavac se može prijaviti za subvenciju zarade zaposlenih ako:

o Posluje u gastronomiji kao jedinstvenom delatnošću;

o Posluje sa podsektorom gastronomije, samo za osoblje koje se bavi gastronomijom;

o posluje u zatvorenim tržnim centrima;

o Posluje sa fitnes aktivnostima i teretanama; i

o Posluje sa aktivnim linijama licenciranim za međugradski prevoz putnika.

 

Dok zakupci mogu da zatraže subvenciju za kiriju ako je:

o Poslovanje sa gastronomijom sa jedinstvenom delatnošću; I

o Poslovanje koje posluje u tržnim centrima zatvorenog tipa.

Lica koja će imati koristi od ovih mera svoje prijave će poslati putem Elektronskog EDI sistema, najkasnije do 11. maja 2021. godine.

Za subvencionisanje zarada zaposlenih, Poslodavac, putem EDI elektronskog sistema, mora da popuni obrazac „Prijava za subvencionisanje zarada i zakupnine“ (samo prvi deo za zarade), da bi priložio spisak zaposlenih, prema dizajnu PAK-a. Obrazac se može naći u EDI sistemu, na linku Usluge – Zahtev za subvenciju zarada i zakupnine, dok se lista može preuzeti na istom linku, u dugmetu Novi zahtev – Preuzmi uzorak.

Za subvenciju za zakup, zakupac putem EDI elektronskog sistema mora popuniti obrazac „Zahtev za subvenciju zarada i zakupnine“ (samo drugi deo za zakup) i priložiti listu stanodavaca, prema dizajnu PAK-a. Takođe, stanar mora da zaključi bilo koji ugovor o zakupu između stanodavca i stanara, koji mora biti zaključen pre 1. februara 2021. Obrazac je dostupan u EDI sistemu na linku Usluge – zahtev za subvenciju zarada i zakupnine, dok je spisak mogu se preuzeti na istom linku, u novom zahtevu – dugme za preuzimanje uzorka, kao i na dugmetu za otpremanje dokaza / ugovora dokazi i ugovori sa stanodavcima.

Kroz gornji obrazac, poslodavac i zakupac, dokazujući dokaze, takođe nude objašnjenje kako je to uticalo na njegovo poslovanje, Odluka br. 01/05, od 05.04.2021, Vlade Republike Kosovo.

Vodič za prijavljivanje za subvencije za zarade i kiriju možete pronaći u prozoru u kome se podnosi zahtev, kao i na veb lokaciji PAK-a vvv.atk-ks.org na linku Multimedija – Priručnici i prezentacije.

 

PAK, uvek spreman da pruži uslugu poreskim obveznicima!

 

Poreska administracija Kosova