Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje poreskim obveznicima – Putem sistema EDI ispravite greške tokom apliciranja za sticanje koristi iz hitnog fiskalnog paketa

Poštovani poreski obveznici,

Zajednička komisija PAK i MEPTINIS, ovlašćena Odlukom br. 32/2020, Ministar finansija i transfera od 15.04.2020 godine, razmatra zahteve poreskih obveznika koji su podneli zahtev za korišćenje hitnog fiskalnog paketa. Tom prilikom je ova Komisija pre nekoliko dana objavila e-mail adresu  PakoEmergjenteFiskale@atk-ks.org, na koju ste poslali svoje zahteve za ispravke. Do sada je na ovu adresu primljeno više od 6.000 zahteva za korekcije. Dakle, veoma visok broj zahteva za ispravku, kao i razne ispravke, pa Komisija smatra da je nemoguće blagovremeno odgovoriti na sve ove zahteve.

Da bi se ostvarila mogućnost pravovremenih korekcija, PAK je razvio aplikaciju u elektronskom sistemu EDI.

Stoga, kako bi se što brže iskoristili fiskalni paket za hitne slučajeve za jednu od mera 3a, 3b, 7, 8 i 14, sve moguće greške načinjene tokom prijave moraju se ispraviti putem elektronskog sistema EDI, u vezi sa uslugama, u meniju:

  • “Zahtev za nadoknadu plata radnika i samozaposlenih;
  • “Zahtev za nadoknadu zakupa”; i
  • “ Nadoknada za radniike izložene riziku”.

Za vašu pažnju: Ispravljanje greške koja je učinjena u slučaju prijavljivanja za korišćenje hitnog fiskalnog paketa vrši se samo putem elektronskog sistema EDI. Ovo je jedina službena adresa na kojoj će Komisija uzeti u obzir ispravke, dok svako adresiranje zahteva na bilo koju drugu alternativnu adresu Komisija neće razmatrati i automatski će se smatrati nevažećom.

Moguće ispravke možete izvršiti najkasnije do 24. maja 2020. godine.

Ohrabrujemo vas da izvršite sve ispravke, putem EDI sistema, što je pre moguće, kako ne biste preneli bilo kakav materijal sa mogućim greškama u Trezoru za prenos sredstava, u tom slučaju ih je nemoguće ispraviti.

 

S poštovanjem,

Napisala: KOMISIJA