Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje za poreske obveznike – Produžen je rok za prijavljivanje i plaćanje poreza / doprinosa

U svrhu sprovođenja Odluke br. 01/07 i 01/09 Vlade Republike Kosovo, kao i odluke Ministra finansija i transfera od 19.03.2020 o preduzimanju dodatnih mera nakon potvrđivanja pozitivnih slučajeva virusom Corone – COVID 19, Poreska administracija Kosova, obaveštava vas da se rok za podnošenje, prijavljivanje i plaćanje poreskih obaveza i doprinosa za penziju produžava na 30.04.2020.

Rok za podnošenje poreskih prijava, izveštaja i doprinosa produžen je na 30.04.2020 za ove vrste poreza / doprinosa i ove poreske periode:

Takođe vas obaveštavamo da je rok produžen do 30.04.2020 za postupanje i odlucivanje po zahtevima u vezi sa povraćajem novca.

Poreska uprava ohrabruje sve poreske obveznike, koji nemaju finansijskih teškoća, da nastave sa izvršavanjem svojih poreskih obaveza u redovnom zakonskom roku.

PAK se drzi svog obecanja o neprestanom vodjenju racuna o poreskim obveznicima!

Poreska administracija Kosova