Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje poreskim obveznicima – Produžen je rok za plaćanje poreskih obaveza za ove vrste poreza / doprinosa

U cilju sprovođenja Odluke br. 01/07 i 01/09 Vlade Republike Kosovo, kao i odluke ministra finansija i transfera od 24.04.2020 o preduzimanju dodatnih mera nakon potvrđivanja pozitivnih slučajeva sa virusom Corone – COVID 19, Poreska administracija Kosova, obaveštava vas da se rok za plaćanje poreskih obaveza i doprinosa za penzije produžava za sledeće vrste, do 30. juna 2020. godine.

Rok za plaćanje poreskih obaveza produžen je do 30.06.2020. za ove vrste poreza / doprinosa i ove poreske periode:

Vrsta poreza/doprinosa – Formular Skracenica Period
Tromesecni izvesataj poreza i doprinosa za velike individualne biznise IL TM1/2020
Tromesecni izvesataj avansne uplate za velike korporacije QL TM1/2020
Tromesecni izvestaj poreza i doprinosa za male individualne biznise IS TM1/2020
Tromesecni izvestaj avansne uplate za male korporacije QS TM1/2020

Za sve ostale vrste poreza, rok za prijavljivanje, izveštavanje i plaćanje ističe 30. aprila 2020. godine prema preliminarnoj odluci br. 26/2020 od 19.03.2020, izdao Ministar finansija i transfera.

Poreska uprava ohrabruje sve poreske obveznike koji nemaju finansijskih teškoća da nastave sa izvršavanjem svojih poreskih obaveza u redovnom roku.

 

PAK drži svoje obećanje o kontinuiranoj brizi za poreske obveznike!

Poreska administracija Kosova