Denoncime 0800 80 800

Obaveštenje za poreske obveznike – ATK postavlja ograničenja na Knjigu kupovine i Knjigu prodaje!

Poreska administracija Kosova vas obaveštava da ću od 01.02.2023. godine objaviti novu verziju Elektronskog sistema – EDI. Izmena koja će biti u poređenju sa aktuelnom verzijom je ograničenje u prijavi knjige kupovine i knjige prodaje, koje neće moći da budu poslate ako nisu popunjene na traženi način. Tačnije, ograničenja su napravljena u koloni Jedinstveni identifikacioni broj, Fiskalni broj i Lični broj.

 

U nastavku ćete naći pojašnjenja o tome kako treba popuniti kolonu JIB/ FB/ LB:

 

KNJIGA PRODAJE

KNJIGA KUPOVINE

Unošenje broja u kolonu e JIB/FB/LB

Opis

Unošenje broja u kolonu e JIB/FB/LB

Opis

81XXXXXXX

JIB sa 81… je unesen za Prodaja za lica registrovana u  KARB.

81XXXXXXX

JIB sa 81… je unesen za kupovine od lica registrovanih u ARBK.

60XXXXXXX

FB sa 6…. je unesen za prodaju za lica koja su registrovana u PAK-u.

60XXXXXXX

FB sa 6…. je unesen za prodaju za lica koja su registrovana u PAK-u.

1

Broj 1 je unesen za prodaju sa fiskalnog elektronskog uređaja / fiskalnog sistema, odnosno dnevnu kupovinu. Dakle, broj 1 se može uneti samo ako je popunjena neka od kolona, kao što je: 9; 10c; 12 i 14.

1XXXXXXXXX or 2XXXXXXXXX

Lični broj sa 1… ili 2… unosi se za kupovine od neprivrednih fizičkih lica.

2

Broj 2 se unosi za prodaju usluga u inostranstvu, odnosno ako je popunjen odeljak 10a.

8

Broj 8 se unosi  za uvoz. Dakle, odlučuje se da li je neka od kolona popunjena, kao što su: 31; 32; 33; 34; 35; 37; 39; 65 i 41.

3

Broj 3 je unesen za izvoz, odnosno ako je odeljak 11 popunjen.

9

Broj 9 je unesen za Korekcije za smanjenje PDV-a za plaćanje za 18%, odnosno ako je popunjen odeljak 61.

4

Broj 4 je unesen za Korekcije za povećanje PDV-a za 18%, odnosno ako se popuni odeljak 24.

10

Broj 10 je postavljen za Korekcije za smanjenje PDV-a za plaćanje za 8%, odnosno ako je popunjen odeljak 63.

5

Broj 5 je unesen za Korekcije za povećanje PDV-a za 8%, odnosno ako se popuni odeljak 26.

6

Broj 6 se unosi za kupovine u inostranstvu koje podležu obrnutom obračunavanju PDV-a, odnosno ako je popunjen odeljak 28.

7

Broj 7 je unesen za prodaju međunarodnim organizacijama, koje nemaju fiskalni broj od PAK-a.

 

 

Knjiga nabavki i knjiga prodaje se popunjavaju i prijavljuju na mesečnom nivou od 1. do 20. u narednom mesecu, dakle knjige moraju biti prijavljene u periodu kada se podnosi i prijava za PDV.

 

U vezi sa popunjavanjem knjige kupovine i knjige prodaje, pogledajte relevantne smernice objavljene na sajtu ATK-a www.atk-ks.org na linku Elektronske usluge – Knjiga kupovine i prodaje.

 

Poreska Administracija Kosova