Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje poreskim obveznicima – Opremite FPO/FS i izdajte fiskalne kupone!

Poreska administracija Kosova podseća sva lica, koja se bave poslovnim aktivnostima, da su na osnovu poreskog zakonodavstva gde nije potrebno izdavanje poreske fakture, obavezna da budu opremljena fiskalnom elektronskom opremom (FEO) / fiskalnim sistemom (FS) ) i izdaju fiskalne kupone.

Aktivnosti PAK-a će nastaviti da se fokusiraju na poreske obveznike, koji:

  • Zahteva se da budu fiskalizovani, ali nisu opremljeni FEO/FS;
  • Opremljeni su FEO/FS, ali ne izdaju fiskalne kupone;
  • Izdavanje nefiskalnih kupona i korišćenje nefiskalne opreme.

Neke od delatnosti, kao što su: trgovina, proizvodnja, usluga, zdravstvo, ugostiteljstvo, obrazovanje, transport, umetničko-zabavna i dr. ne ispunjavaju ovu obavezu, stoga ih je PAK pozvala da se opremiju sa FEO/SF i izdaju fiskalne kupone.

Poreska administracija Kosova podstiče sve gore navedene kategorije da pravilno odgovore na zakonske zahteve, u suprotnom će biti primenjene administrativne kazne, kako je definisano poreskim zakonodavstvom.

 

Ispunjavanjem poreskih obaveza direktno ćete doprineti finansiranju državnih programa kao što su: pružanje javnih usluga, obrazovanje visokog standarda, zdravstvo i socijalna zaštita, pravna zaštita i bezbednost, kao i opšta infrastruktura za bolje blagostanje i društveno dobro.

 

Stvorite opšte blagostanje, uzmite fiskalni kupon!

Poreska administracija Kosova