Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje poreskim obveznicima – PAK dopunjuje/ menja dokument „Specifični, tehnički i funkcionalni zahtevi za fiskalne elektronske uređaje“

Poreska administracija Kosova obaveštava poreske obveznike da je izvršila neke dopune/izmene u dokumentu „Specifični, tehnički i funkcionalni zahtevi za fiskalne elektronske uređaje“. Ove izmene su izvršene u članku „Zahtevi za poreski terminal (TT) – prenos podataka” i u članu „Fiskalni sistem za specifične sektore – TAXI”.

 

PAK ponovo obaveštava sve poreske obveznike da na osnovu Administrativnog uputstva MF-br. 02/2018 za korišćenje elektronske opreme i fiskalnih sistema i u prilog dokumentu Specifični tehnički i funkcionalni zahtevi za elektronske fiskalne uređaje/ fiskalni sistemi, Dopuna/ promena specifičnih tehničkih i funkcionalnih uslova za elektronske fiskalne uređaje/ fiskalni sistemi možete postati ovlašćeni operater za nabavku, instalaciju i održavanje fiskalne elektronske uređaje/fiskalnih sistema (FEU/FS).

Dakle, putem ovog oglasa pozivaju se sve zainteresovane kompanije da se prijave da postanu ovlašćeni operater FEU/FS, za jedan ili više specifičnih modela, u bilo kom trenutku prema kriterijumima objavljenim od strane PAK-a, za ovlašćenje kao ekonomski operater sa pravom za prodaju, instaliranje i održavanje PEF/SF.

Uslove koji moraju biti ispunjeni i dokumenta koja se moraju podneti za prijavu možete pronaći na veb stranici PAK-a, preuzeti: Administrativni uslovi za ovlašćenje.

 

Takođe možete podneti zahtev preko sistema PAK-a, ali zahtev zajedno sa ostalim originalnim dokumentima mora se predati fizički u kancelariju Arhiva u PAK-u.

Link za prijavu preko sistema: https://arka.atk-ks.org/#/requesteconomicoperator/create.

 

Za više informacija možete kontaktirati:

Telefon: +381 38 200 255 09

E-mail: info@atk-ks.org

Veb-sajt: www.atk-ks.org

 

PAK drži obećanje o kontinuiranoj brizi za poreske obveznike!

Poreska administracija Kosova