Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje poreskim obveznicima – PAK je ažurirao pitanja i odgovore u vezi sa prinudnom naplatom

Poreska administracija Kosova, u cilju informisanja poreskih obveznika, u vezi sa primenom poreskih procedura, u skladu sa poreskim zakonodavstvom, ažurirala je Pitanja i odgovore u vezi sa prinudnom naplatom, dodatnim podacima, tako da su poreskim obveznicima obezbeđene odgovarajuće informacije u svakom trenutku.

Kroz ovo ažuriranje dati su kratki odgovori na zakonske uslove i procedure koje obveznici moraju da poštuju za ostvarivanje svojih prava i obaveza. Objavljena Pitanja i odgovori omogućiće pravilnu primenu poreskih procedura, kao i olakšće/ ispuniće zahteve poreskih obveznika za korektno rešavanje konkretnih pitanja.

PAK je posvećena stvaranju veće sigurnosti za poreske obveznike/javno mnjenje, kroz pružanje profesionalnih, transparentnih i efikasnih usluga u skladu sa Poreskim zakonodavstvom.

Pitanja i odgovori su sada dostupni poreskim obveznicima na veb stranici PAK-a www.atk-ks.org, link: https://www.atk-ks.org/sr/pyetje-dhe-pergjigje-per-borxhet-tatimore/

 

PAK drži obećanje o kontinuiranoj brizi za poreske obveznike!

Poreska administracija Kosova