Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje poreskim obveznicima – PAK, u implementaciji projekta „PDV kreditiranje“

Poreska uprava Kosova podseća sva lica koja se bave privrednim aktivnostima, da su na osnovu poreskog zakonodavstva dužna da: registruju, čuvaju dokumentaciju, pravilno prijavljuju i plaćaju poreske obaveze.

Na osnovu Strateškog plana 2022-2026 i Plana upravljanja rizikom za 2023 godinu, PAK je izradila akcioni plan za poboljšanje nalate poreskih obaveza poreskih obveznika registrovanih za PDV, uključujući sve faktore koji utiču na kreditiranje PDV-a. Kroz ovaj plan, PAK će sprovesti intenzivne aktivnosti u cilju identifikovanja lica koja ne deklarišu ispravno PDV kreditiranje.

Poreska uprava Kosova pozvala je sve poreske obveznike da ispune sve poreske obaveze predviđene poreskim zakonodavstvom, i to:

  • Pravilno prijaviti i platiti porez;
  • Čuva dokumentaciju u skladu sa Zakonom;
  • Prijavite svoje zalihe pravilnom primenom stope PDV-a;
  • Pravilno izvršiti odbitak PDV-a u skladu sa Zakonom o PDV-u;
  • Primijeniti obrnutu naplatu za PDV, u skladu sa zakonom; itd.

Poreska uprava Kosova podstiče sva fizička poslovna i pravna lica da pravilno odgovore na svoje poreske obaveze, u suprotnom će se preduzeti mere utvrđene poreskim zakonodavstvom.

Ispunjavanjem poreskih obaveza direktno doprinosite pružanju javnih usluga, visokom obrazovanju, boljim zdravstvenim i socijalnim uslugama, pravnoj zaštiti i bezbednosti i opštoj infrastrukturi za održivo ekonomsko i socijalno blagostanje.

 

Plati porez, osnaži državu!

Poreska administracija Kosova