Obaveštenje poreskim obveznicima – PAK, u sprovođenju Projekta „NEPODNOSIOCI PORESKIH PRIJAVA“

Poreska administracija Kosova podseća sve poreske obveznike, kao što su: neposlovna fizička lica, poslovna fizička i pravna lica, da su na osnovu poreskog zakonodavstva dužni da: registruju, čuvaju dokumentaciju, prijavljuju i uredno i na vreme izmiruju obaveze. porez.

Na osnovu Strateškog plana 2022-2026 i Plana upravljanja rizikom za 2022. godinu, PAK je izradila Akcioni plan za poboljšanje poreske usklađenosti u smislu prijava i zakasnelih prijava, gde će se kroz ovaj plan identifikovati poreski obveznici koji ne ispunjavaju svoje obaveze prema Zakonu, odnosno identifikaciju poreskih obveznika koji se ne podnose prijave ili kasne sa prijavama.

Tretman neprijavljivanja i zakasnelih prijava sprovodiće se primenom aktivnosti i to:

  • Preventivne mere, i
  • Mere za tretman neprijavljivanja.

Poreska administracija Kosova pozvala je sve poreske obveznike da se prijavljuju i plaćaju uredno i na vreme.

 

Poreska administracija Kosova podstiče sve poreske obveznike da odgovore na svoje poreske obaveze, u suprotnom će se preduzeti mere definisane poreskim zakonodavstvom.

 

Ispunjavanjem poreskih obaveza direktno doprinosite pružanju javnih usluga, visokom obrazovanju, boljim zdravstvenim i socijalnim uslugama, pravnoj zaštiti i bezbednosti i opštoj infrastrukturi za održivo ekonomsko i socijalno blagostanje.

Poreska prijava je zakonska obaveza!

Poreska Administracija Kosova